Септембар 2017.

 

Марија М.

5,00€

Иван Н.

5,00€

Дамјан Н.

5,00€

Марко Л.

15,00€

Бојан Ј.

5,00€

Вељо С.

20,00€

Јовица Д.

5,00€

Владимир Д.

5,00€

Борис К.

50,00€

о. Мирчета Ш.

10,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Вук М.

10,00€

Павле Б.

5,00€

Кристина Ђ.

5,00€

Огњен Р.

10,00€

Бојан Ј.

5,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Дејан Б.

5,00€