Април 2019.


Лидија М.

5,00€

Коло српских сестара

25,00€

Александар Б.

5,00€

о. Мирчета Ш.

20,00€

Биљана М.

30,00€

Владимир В.

20,00€

Лазар П.

20,00€

Петар П.

20,00€

Анонимно 

20,00€

Вељо С.

20,00€

Јовица Д.

10,00€

Предраг И.

20,00€

Оља С.

20,00€

Петар Ј.

10,00€

Марија М.

5,00€

Иван Н.

10,00€

T&M "Dental Lab"

90,00€

Балша С.

50,00€

Пеко В.

22,00€

Павле Н.

5,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Александар С.

5,00€

Милош В.

50,00€

Марко Т.

20,00€

Горан Р.

20,00€

Радован К.

12,00€

Дамјан Н.

10,00€

Дејан Б.

5,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Раде Д.

5,00€

Срећко Р.

5,00€

Дражен В.

10,00€

Данило А.

20,00€

Илија Ј.

20,00€

Јелена К.

10,00€

Вељо С.

40,00€

Дарко Ј.

5,00€

Марина С.

20,00€

Војкан Р.

5,00€

Лука П.

20,00€

Кристина Ђ.

5,00€