Мај 2020.


 

Коло српских сестара

25,00€

Немања Д.

20,00€

Александар Б.

5,00€

Биљана М.

25,00€

Наш маркет доо - Бар

50,00€

   

Јелена К.

10,00€

Дејан Б.

5,00€

Жељко Н.

10,00€

Марко М.

20,00€

Живан Ј.

15,00€

Данило М.

20,00€

Александар Р.

10,00€

Иван Б.

10,00€

Вељко В. (paypal)

18,75€

Дамјан Н.

10,00€

Јована Ђ.

100,00€

Радован К.

10,00€

Марија М.

5,00€

Неђељко М. (paypal)

20,00€

Владимир Ђ.

10,00€

Коло српских сестара

25,00€

Зоран Б.

20,00€

 Дражен В.

10,00€