Јул 2018.Данило и Наталија Р.

10,00€

Биљана М.

10,00€

Предраг И.

10,00€

Павле Н.

5,00€

Срећко Р.

5,00€

Анонимно

20,00€

Владимир Д.

5,00€

Лазар П.

15,00€

Богдан Р.

5,00€

Балша С.

50,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Раде Д.

5,00€

Дејан Б.

5,00€

Кристина Ђ.

5,00€

Дамјан и Иван Н.

10,00€

 Вељо С.

 20,00€

 Александар Б.

15,00€