Мај 2019.

 

Д О Н А Ц И Ј Е


 Мај 2019.  

Петар Ј.
5,00€
Марко К.
10,00€
Пеко В.
10,00€
Павле Н.
10,00€
Живан Ј.
15,00€
Никола П.
5,00€
Иван Н.
10,00€
Данило и Наталија Р.
10,00€
Коло српских сестара 
25,00€
Биљана М.
35,00€
Александар Б.
5,00€
Марина С.
20,00€
Вељо С.
20,00€
Марија М.
10,00€
Лазар П.
20,00€
T&M ''Dental Lab''
20,00€
Милош В.
20,00€
 Лидија М.
15,00€
Радован К.
20,00€
Анонимно 
50,00€
Мира В.
20,00€
Александар У.
10,00€
Дамјан Н.
35,00€
Владимир Д.
5,00€
Раде Д.
5,00€
Јована Л.
20,00€
Пеко В.
10,00€
Ненад Б.
50,00€
Дејан Б.
10,00€
Марко П.
5,00€
Кристина Ђ.
5,00€
Дражен В.
10,00€
Данило Б.
5,00€
Јелена К.
10,00€
Гојко С.
5,00€
Дарко Ј.
5,00€
Владимир и Андријана Ђ.
10,00€
Марина С.
20,00€
Војкан Р.
5,00€
 Валентина М.
20,00€
 Вељо С.
20,00€
Лука П.
20,00€