Јун 2019.

Анонимно

20,00€

Коло српских сестара

25,00€

Живан Ј.

15,00€

Александар Б.

5,00€

Биљана М.

20,00€

Лазар П.

20,00€

Вељо С.

30,00€

Петар Ј.

10,00€

Марина С.

20,00€

Далибор П.

50,00€

Лазо К.

5,00€

Немања Д.

20,00€

Данило и Наталија Р.

10,00€

Владимир и Андријана Ђ.

10,00€

Дражен В.

10,00€

Студио Модерна

400,00€

Милош В.

20,00€

Раде Д.

5,00€

Дарко Ј.

5,00€

Војкан Р.

5,00€

Мирјана В.

20,00€

Јелена К.

10,00€

Марија М.

5,00€

Срећко Р.

5,00€

Валентина М.

20,00€

Дејан Б.

5,00€

 Дамјан Н.

10,00€

 Кристина Ђ.

5,00€